Regulamin sklepu internetowego www.metalex24.pl

 

Metalex s.c.
ul. Obornicka 86A
51-114 Wrocław
NIP: 8952043245
tel. 71 392 92 74

 

Realizacja sprzedaży w sklepie Metalex24.pl uregulowana jest regulaminem. Dokonanie zakupów w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązuje klienta do stosowania się do zasad w nim zawartych.

1. Metalex jest sklepem internetowym i prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia realizowane są przez sklep intenretowy Metalex24.pl za pośrednictwem sieci internet. Aby dokonać złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Następnie Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

3. Wszystkie zamówienia w sklepie internetowym Metalex24.pl przyjmowane są 24 godziny na dobę. Są one realizowane tylko w dni robocze. Wszystkie zamówienia złożone na sklepie po godzinie 12:00 realizujemy dnia następnego, a w przypadku weekendów w następny dzień roboczy.

4. Towar, który znajduje się w sklepie internetowym ma określoną dostępność. Sklep Metalex24.pl zastrzega sobie prawo do uzgodnienia terminu realizacji, zmianę lub anulowanie zamówienia gdy wykracza ono poza określony na stronie termin realizacji.

5. W przypadku, gdy na zamówienie składają się produkty mające różny status dostępności, wówczas wysyłka następuje w momencie skompletowania całości danego zamówienia.

6.  Termin realizacji zamówienia towarów, które oznaczone są jako „na zamówienie” ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

7. Wysyłka zakupionych towarów następuje z magazynu w ciągu 2 dni roboczych.

8.  Cena, która jest wiążąca dla stron uczestniczących transakcji jest cena, która widnieje przy produkcie w momencie potwierdzania zamówienia przez sklep.

9. Sklep internetowy Metalex24.pl dokłada wszelkich starań, aby transakcje były sprawne oraz opisy czy dane techniczne towarów wystawionych na sklep były zgodne z rzeczywistością.

10.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, oraz nagłe zmiany wprowadzane przez producentów. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i specyfikacje techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (patrz p. 25 Regulaminu). W przypadku, w którym zamówiony produkt odbierany jest osobiście w siedzibie firmy, klientowi nie przysługuje prawo zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., rozdział 2).

11. Towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie – w przypadku wybrania opcji przelewu na konto Metalex24.pl.

12. Do zamówienia doliczany jest koszt dostawy. Jest on podany przy każdym zamówieniu i wysyłany w potwierdzeniu zamówienia drogą meilową.

13.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wysyłek, które nie są winą sklepu, w tym opóźnień wynikających z winy przewoźnika.

14.  Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.

15. Przez czas realizacji zamówień rozumiemy czas, w jaki następuje wysyłka towaru, licząc od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie na koncie Metalex24.pl.

a) zamówienie w przypadku wyboru wysyłki „za pobraniem” – 1-3 dni robocze
b) zamówienie w przypadku płatności przelewem na konto bankowe Metalex24.pl – 1-3 dni robocze.

Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy 1 - 3 dni robocze.

16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

17.  Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym Metalex24.pl są fabrycznie nowe. Nie posiadają żadnych wad fizycznych czy prawnych, gdyż są sprowadzane tylko i wyłącznie od sprawdzonych dostawców.

18. Sklep zastrzega sobie prawo do otwierania opakowania wybranego produktu. Czynność ta jest przeprowadzana w celu potwierdzenia zgodności towaru z opisem na stronie sklepu internetowego Metalex24.pl.

19. Gwarancja i jej okres jest podana w specyfikacji urządzenia. Może być ona zależna od typu zakupionego produktu.

20. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży w sklepie Metalex24.pl typowane są ograniczone towary, które są dostępne w niższych cenach do momentu wyczerpania się zapasów. Natomiast realizacja zamówień promocyjnych następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

21. Ceny w sklepie internetowym są podawane w walucie polskiej, zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca w momencie składania zamówienia przez klienta sklepu.

22. Sklep Metalex24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych czy wyprzedażowych.

23. Gwarancja produktu zakupionego w sklepie internetowym jest przyjmowana na podstawie dowodu zakupu. Czas gwarancyjny wynosi 12 miesięcy.

24. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od daty zakupu. Wynika to z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów). Kupujący składa sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z jego kompletną zawartością i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Towar sprowadzany na indywidualne zamówienie klienta ( opisany w ofercie jako „na zamówienie" ) nie podlega zwrotowi.

25. Zwrot w ciągu 14 dni przysługuje również klientowi, który osobiście odbierze zakupiony w sklepie internetowym towar.

26. Zgodnie z ustawą zwrotom nie podlegają urządzenia noszące ślady użytkowania.

27. Towar zwracany należy przesłać na adres wskazany przez konsultanta sklepu na koszt Kupującego. Zwrot towaru może się odbyć jedynie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej. Towar nie zostanie przyjęty przez sklep w przypadku gdy Klient uprzednio nie skontaktuje się z doradcą sklepu i nie zostanie wszczęta procedura zwrotu towaru. Wysyłany sprzęt musi być należycie zabezpieczony.

28. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do firmy Metalex24.pl (na adres podany przez konsultanta) w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar (zg. z p.27 regulaminu) są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

29. Uprawnienia z tytułu gwarancji, należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

30. Zapłata za zamówione towary może się być uiszczona przy odbiorze (przez kuriera), przelewem bankowym na konto sklepu internetowego, gotówką lub też kartą przy odbiorze.

31. Towar wysyłamy za pośrednictwem kuriera. Klient przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do jej sprawdzenia i zgodności z zamówieniem w sklepie internetowym Metalex24.pl. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się z doradcami sklepu Metalex24.pl.

32. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

33. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

34. W przypadku sporu sądowego, wynikającego z umowy sprzedaży, właściwość miejscową Sądu określają w zależności od rodzaju sporu przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

36. Zamieszczone na stronie internetowej Metalex24.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, waga opakowania i inne – pochodzą od producentów produktów. Sklep Metalex.pl dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. Metalex24.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w sklepie internetowym. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

37. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Metalex24.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

38. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z dokumentem zakupu ( faktura, paragon ). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 15 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

39. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Metalex24.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

40. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem na stronie internetowej.

41. Metalex24.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Metalex24.pl

42. Zgoda na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie newsletter'a, spowoduje wysyłanie tych materiałów na wskazany adres e-mail.

43. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

44. Złożenie zamówienia w sklepie Metalex24.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.